FAQ

Drewno KVH to drewno łączone na złącz klinowe. Drewno to jest suszone do wilgotności 12 (+/-4)%, pozbawione wad obniżających wytrzymałość np. dużych sęków, pęcherzy żywicy czy zarodków. Takie drewno posiada wysoką stabilność kształtu.

Wyróżniamy dwie klasy jakośći drewna KVH:

SI - klasa wizualna, przeznaczona do miejsc gdzie drewno będzie widoczne.

NSI - przeznaczone do miejsc nie eksponowanych.

  

Drewno BSH to drewno klejone warstwowo. Wykonywane jest z desek z drewna iglastego, suszonych komorowo i pozbawionych wad obniżających wytrzymałość. 

 

Aby uzyskać pozwolenie na budowę w urzędzie należy złożyć:

- projekt zagospodarowania działki i ternu,

- geotechniczne warunki posadowienia,

- projekt przyłączy budynku do infrastruktury,

- projekt architektoniczno-budowlany

Domy drewniane są znacznie lżejsze od budyków wykonywanych w technologii murowanej, dlatego też można zastosować lżejsze posadownienie. Przyjmuje się, że ciężar budynku o konstrukcji drewnianej, o powierzchni użytkowej około 150m2 , nie przekroczy 40 ton.

Domy z bali mogą być wznoszone na każdego rodzaju fundamentach. Najczęściej jednak wznoszone są na ścianach fundamentowych z betonu żwirowego B20 o wysokości około 30 cm i szerokości 40-60 cm. Posadawia się je zawsze poniżej poziomu przemarzania gruntu. W Polsce głębokość ta waha się od 0,8-1,4 m.

Można je także budować na betonowych płytach fundamentowych. Aby zapewnić ścianom właściwe zabezpieczenie pzred wilgocią gruntową, ściany fundamentowe powinny wznosić się nad poziom terenu wokół domu minimum 25 cm.

Każdorazowo jednak o wyborze rodzaju fundamentowania powinny decydować badania geotechniczne gruntu, ciężar konstrukcji budynku i obciążenia użytkowe.

Bale łączy się z fundamentem przy pomocy specjalnych kotew lub śrub z odpowiednią regulacją.

Ściany w systemie szkieletowym ustawia się na podwójnej podwalinie z impregnowanych belek drewnianych ułożonych na fundamencie, zakotwionych do niego oraz odizolowanych dwiema warstwami papy lub innym wytzrymałym metriałem hydroizolacyjnym.

Konstrukcja wieńcowa ścian polega na układaniu poziomo bierwion kolejno na siebie i na łączeniu ich końców na skrzyżowaniach za pomocą odpowiednich nacięć.

Zrąb ścian tworzą poszczególne wieńce, otaczające wnętrze budynku. Ponieważ wieńce krzyżujących się boków leżą na różnych poziomach, zacina się je tak głęboko, aby bierwiona przylegały do siebie na całej długości boku. Jeżeli wieńce wykonuje się z okrąglaków lub z połowizn (płaz) o zbieznej średnicy pnia, układa się z nich wieniec na przemian końcem odziomkowym i wierzchołkowym w kierunku węgła.

 

Dom drewniany można ocieplać wełną mineralną, styropianem lub zastosować specjalne bale z warstwą ocieplenia wewnątrz. Wełna mineralna ma najbliższe drewnu parametry paroprzepuszczalności. Jej dodatkową ważną zaletą jest niepalność.

Z kolei styropian jest materiałem ograniczającym dyfuzję, dlatego należy wykonać obliczenia dotyczące przepuszczalności pary wodnej. Źle dobrane płyty styropianowe mogą powodować skraplanie pary wodnej i zawilgocenie sąsiadujących elementów, co ma szczególne znaczenie w wypadku domu z drewna. Dlatego w celu zapewnienia odpowiedniej wentylacji zaleca się stosowanie ryflowanych płyt styropianowych zamocowanych na ruszcie a nie bezpośrednio na drewnianej ścianie (takie rozwiązania stosuje się w przypadku domów szkieletowych). Ponadto styropian jest wprawdzie materiałem samogasnącym, jednak przy stałym dostępie ognia ulega degradacji i może stanowić zagrożenie pożarowe dla drewna.

Stylowe, lekkie, funkcjonalne, zaprojektowane i wykonane w bardzo nowoczesny sposób domy drewniane można budować na kilka sposobów. Aby w pełni docenić ich walory, warto też wiedzieć, jak należy montować izolację, jakiej wełny najlepiej użyć, jaką powinna mieć grubość.

Każdy rodzaj konstrukcji domu z drewna jest inaczej izolowany. Domy szkieletowe mają izolację dwuwarstwową: jedna jest umieszczana pomiędzy elementami konstrukcji, druga na zewnątrz mocowana jest np. do płyty OSB.

Domy z bali w zależności od tego czy inwestor decyduje się na izolację od wewnątrz czy od zewnątrz wymagają innego sposobu montażu izolacji – chodzi tu nie tylko o izolację cieplną, ale też o wilgoć. I oczywiście od konstrukcji zależy też rodzaj izolacji.

Pomiędzy elementy konstrukcji stosujemy wełny szklane, ponieważ są sprężyste i wypełniają dokładnie przestrzenie pomiędzy nimi. Jako izolację zewnętrzną stosujemy już materiał sztywny – wełnę skalną lub styropian, na które układa się tynk cienkowarstwowy. Grubość izolacji związana jest z oporem cieplnym całej przegrody i dlatego w domach szkieletowych czy prefabrykowanych izolacji jest więcej, bo tylko ona ociepla dom. W przypadku domów z bali ociepla też sam bal, więc izolacji można użyć mniej.

Trzeba jednak podkreślić, że zgodnie z obecnymi przepisami domy z bali muszą być ocieplane, chyba że zastosuje się bal o grubości powyżej 50 cm. Zatem grubość izolacji to od 25 cm (domy szkieletowe) do 12 cm (domy z bali). W domach o niskim zużyciu energii stosuje się w ścianach zewnętrznych 30 cm izolacji. Szczegółowe przepisy dotyczące izolowania domów drewnianych nie różnią się niczym od innego typu konstrukcji i reguluje je rozporządzenie Ministra Infrastruktury o Warunkach Technicznych. Zostały one zmienione w roku 2008 i od tego właśnie momentu izolacja domów z bali też jest konieczna. Wykonanie jej nie jest kłopotliwe, trzeba tylko pamiętać o użyciu paro- i wiatroizolacji w odpowiednim miejscu, aby chronić drewno przed zawilgoceniem.

Nasi partnerzy

Masz pytania? Skontaktuj się z nami